Sale Up to 20%

  • Giảm 10% khi mua tranh tại Rimac
  • Giảm đến 20% khi mua tổng giá trị đơn hàng từ 10.000.000đ
  • Giảm đến 30% khi mua tổng giá trị đơn hàng từ 20.000.000đ
  • Khuyến mại từ ngày 15/03 – 15/04/2020

 

Hướng dẫn đặt hàng

Xem chi tiết

Chính sách đổi trả

Xem chi tiết

Chính sách thanh toán

Xem chi tiết

Chính sách giao nhận

Xem chi tiết